logo naszego koła

Obchody Dnia Ziemi

... w których bierzemy aktywny udział


Dzień Ziemi 2002:
  Dzień Ziemi 2002 w Ożarowie Mazowieckim

      Światowy Dzień Ziemi zorganizowany został po raz pierwszy 32 lata temu. W Polsce ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi w Warszawie są już po raz dwunasty. Głównym hasłem tegorocznych jest "Szlaki natury - szlaki kultury".


      "Obchody Światowego Dnia Ziemi w Ożarowie Mazowieckim według oceny Anny Kameckiej, nauczycielki biologii w Gimnazjum" - Gazeta Mazowiecka nr 8 z dnia 26 kwietnia 2002r. (str. 4)

      Świat jest pełen cudów, to tylko od nas zależy, czy je zobaczymy i odczujemy ten dreszcz na ich widok. Johann Wolfgang Goethe uważał, że jest to największe szczęście myślącego człowieka: przeżycie zdziwienia i ciekawości prowadzącej do wiedzy i samopoznania. Dzięki konkursowi zorganizowanemu z okazji Dni Ziemi 2002 "7 cudów natury, 7 cudów kultury" kilkakrotnie doświadczyłam takiego dobrego zdziwienia. Było to w trakcie wycieczek z nimi, gdy z uwagą pochylali się nad kwitnącymi wczesnowiosennymi kwiatami wiązów i klonów jesionolistnych i w innych sytuacjach. Miłym zaskoczeniem tez było odkrycie, że aż tyle pięknych miejsc znaleźli nasi uczniowie i że tak pięknie umieli je opisać, narysować i sfotografować. W tym miejscu pragnę podziękować Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska panu Zdzisławowi Lewandowskiemu za okazaną pomoc czas i serce naszym uczniom z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim. Życzę każdemu z nas tego cudownego uczucia radości po ogłoszeniu wyników.

      Praca Kamila Jabłeckiego i Jacka Idziaka w konkursie ogólnopolskim uzyskała 5 zaszczytne miejsce. Prac na ten konkurs zawieźliśmy 3 i każda z nich była piękna.

      Gratulujemy Agnieszce Malinowskiej i Renacie Świerczyńskiej, autorkom najbardziej dokładnej, wręcz naukowej pracy. Adaptacja pracy "pod Internet" znajduje się na stronie naszego Koła Ekologiczno-Turystycznego www.KET.Ozarow.Maz.pl w dziale noszącym tytuł pracy, t.j. "Cuda Natury i Kultury" oraz bibliotece gminnej jako kserokopia. Już kilka osób pragnęło ją zobaczyć, bo piszą prace o naszym regionie, scenariusze lekcji ze ścieżek międzyprzedmiotowych. Gimnazjalistki te w zeszłym roku zrealizowały fotoreportaż o Rezerwacie w Wolicy, a w tym roku dostarczyły 2 postery o Kampinoskim Parku Narodowym. Równie ciekawą jest praca zespołu Agnieszki Biedrzyckiej, Marzeny Zasłony i Katarzyny Wronowskiej napisana z zacięciem literackim i humorem. Wśród "Cudów Kultury" umieściły też współczesne obiekty, np. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i obelisk poświęcony Januszowi Kusocińskiemu. Nagrodzona praca Kamila i Jacka to Kalendarz na 2002 rok ze zdjęciami ciekawych obiektów przyrodniczych i historycznych z naszej gminy Ożarów, sentencjami, wierszami, opisem dziejów naszych okolic. Podziwiać można wspaniałe pomysły grafiki komputerowej użyte przy tworzeniu kalendarza. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie 17 kwietnia 2002 roku. Wręczenia nagród dokonała wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody dr Ewa Symonides.

      Gimnazjaliści mieli mniej szczęścia w konkursie "23 zielone punkty na mapie" na poster o parkach narodowych Polski. Wysłaliśmy 15 prac, ale konkurencja była olbrzymia. W szkole I miejsce uzyskała praca Marzeny Zasłony, II miejsce dwie prace Kasi Bucholc, a III - plakat Agnieszki Malinowskiej. Wyróżniono nagrodami książkowymi postery Justyny Szczerek i Anny Lucińskiej o PN Gór Stołowych, Aleksandry Siłantiewy o Pienińskim PN, oraz Anny Ciećwierz o Tatrzańskim PN.

      Szkoda, że prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursów.

      20 kwietnia 2002 roku o godzinie 9oo odbył się uroczysty apel podsumowujący obchody Dnia Ziemi 2002. W czasie tego spotkania zespół Koła Ekologiczno-Turystycznego przedstawił inscenizację p.t. ,,Ekstra zwierzak 2002". Przedstawienie to wcześniej ciepło przyjęła najbardziej wymagająca publiczność: maluchy z Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. A w Domu Kultury ,,Rakowiec" w Warszawie inscenizację tę obejrzało jury składające się z aktorów: Ewy Decówny, Jana Kulczyckiego i Dariusza Jarosińskiego.

      20 kwietnia na apelu szkolnym gościliśmy w naszym Gimnazjum wielu gości, którym tak jak nam zależy na ochronie środowiska. Zaprosiliśmy włodarzy miasta i gminy: burmistrza pana Mieczysława Wójcika, v-ce burmistrza pana Pawła Kanclerza, przewodniczącą Rady Gminy Ożarów Mazowiecki panią Stanisławę Milej-Misztal. Przybyli: wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki pan Leszek Tokarczyk, i naczelnik Wydziału Oświaty pani Regina Krupniewska. Miłą niespodzianką było przybycie pani Anny Andrzejewskiej pracownika Działu Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. W uroczystości wziął udział naczelnik gminnego Wydziału Ochrony Środowiska w Ożarowie Maz. pan Zdzisław Lewandowski, pani Elżbieta Dobrzyńska oraz pan Wojciech Kudzia. Miło nam było także gościć panią Hannę Modrzejewską, właścicielkę dworku, w którym podpisano kapitulację Powstania Warszawskiego.

      Nagrody w konkursach szkolnych ufundowała Gmina Ożarów Mazowiecki, a w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

      W holu szkoły i na korytarzach można było obejrzeć wystawy i okolicznościowe gazetki. Ciekawe prace fotograficzne o Kampinoskim Parku i ciekawych miejscach wokół puszczy przedstawiła Kasia Wawrzak. O Ożarowie napisała Agnieszka Sobczak. Piękne fotografie pana Zdzisława Lewandowskiego pokazaliśmy w holu szkoły. Grupa gimnazjalistów z opiekunką koła Anną Kamecką i panią Janiną Wojtanowicz od godziny 10 w niedzielę 21 kwietnia na Polach Mokotowskich w Warszawie była na finale obchodów Dnia Ziemi 2002.
Był to festyn, na który organizatorzy:
      - Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
      - Ośrodek Kultury Ochoty oraz
      - Społeczny Instytut Ekologiczny,
zaproponowali moc ciekawych imprez, pokazów i akcji np. ,,drzewko za szkło, makulaturę i baterie". Można było mile i pożytecznie spędzić czas z przyjaciółmi i rodziną, a przy okazji zdobyć rzetelną wiedzę na tematy związane z ekologią, spotkać ludzi zainteresowanych podobnymi problemami.

      Poniżej - garść informacji o naszych wcześniejszych przygotowaniach ...

Nasze plany na obchody Dnia Ziemi 2002:

nasze logo Dnia Ziemi             W tym roku znów bierzemy aktywny udział w Dniach Ziemi. Pragniemy, by młodzież w czasie wykonywania różnorodnych zadań obserwowała najbliższe otoczenie, poznała je i historię z nim związaną oraz uświadomiła sobie wspólny los ludzi i przyrody. W naszym Gimnazjum poznajemy Parki Narodowe Polski, a przede wszystkim nasz nabliżej położony Kampinoski Park Narodowy. Uczniowie wykonują pracę o historii, florze i faunie naszego parku uczestnicząc w konkursach:

 1. Katarzyna Wawrzak z klasy IIIa wysłała swoje 3 zdjęcia przyrody parku na wojewódzki konkurs Parki Narodowe.
 2. Katarzyna Kowalska, Agata Bittner, Michał Gontkiewicz oraz Magdalena Basiak z klasy IIc przygotowują zespołową pracę o puszczy, nagrywają na video reportaż z ciekawymi ludzmi związanymi z historią tych terenów.
 3. Przygotowujemy spektakl o losach zwierząt z ostępów ,,Ekstra zwierzak 2002" na konkurs ,,Przymierze z Przyrodą".
 4. Trzy piękne foldery promujące nasze miasto i okolice ,, 7cudów natury, 7 cudów kultury" wykonały:
  • Agnieszka Malinowska i Renata Świerczyńska z klasy IIIb
  • A gnieszka Biedrzycka, Marzena Zasłona i Katarzyna Wnorowska z klasy IIIa
  • folder - kalendarz na rok 2002 o Ożarowie i okolicy zrobili Kamil Jabłecki i Jacek Idziak z klasy IIIc.
 5. Bardzo dużo prac indywidualnych i zbiorowych wpłynęło na konkurs plastyczny o wszystkich parkach narodowych ,,23 punkty na mapie"
  • Kasia Bucholc z klasy IIIg zrobiła poster o Biebrzańskim PN i Wolińskim PN
  • Marzena Zasłona z IIIa o Wolińskim PN
  • Monika Szpak z IIIb o Wolińskim PN
  • Ewelina Zawadzka z IIg i Martyna Szczerek z If o Białowieskim PN
  • Kasia Wawrzak z IIIa o Białowieskim PN
  • Mada Podgórska i Honorata Zawadzka z IIg o Borach Tucholskich
  • Justyna Szczerek i Anna Lucińska o Parku Narodowym Gór Stołowych
  • Agnieszka Malinowska z IIIb o Kampinoskim PN
  • Renata Świerczyńska z IIIb o Kampinoskim PN
  • Aleksandra Siłantiewa z Ie o Pienińskim PN
  • Paulina Klepacka z Ib o Świętokrzyskim PN
  • Ania Ciećwierz z Ie o Tatrzańskim PN
  • Igor Druk z klasy If o Wigierskim PN

Na razie bardzo mało prac jest w konkursach ,,Drzewo moim przyjacielem". Termin oddania plakatów i fotografii z drzewami oraz krótkich opowiadań lub wierszy o drzewach mija 12 kwietnia b.r. w piątek. Nagrody w konkursach funduje nasza gmina z funduszu na ochronę środowiska, a w konkursach na poster, folder i spektakl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Bardzo chcemy pojechać 21 kwietnia na finał obchodów Dnia Ziemi 2002. Tak jak w latach ubiegłych festyn plenerowy odbędzie się na Polach Mokotowskich. Organizatorzy proponują moc ciekawych imprez, pokazów, akcji np. ,,Drzewko za szkło, makulaturę i baterie". Więcej wiadomości na stronie internetowej http://www.dzienziemi.pl oraz http://www.earthday.net