logo naszego koła

Piszą o nas w gazetach


Kilka gazet napisało o naszych sukcesach

Artykuł "Czysta ziemia - czysta energia (inscenizacja)" pochodzi z pisma EKOświat nr 9/2000

możesz go obejrzeć strona pierwsza | strona druga

Artykuł "Wiersze Ekologiczne" pochodzi z pisma EKOświat nr 9/2000

możesz go obejrzeć strona pierwsza | strona druga

Artykuł "Ożarów górą" pochodzi z pisma EKOświat nr 10/2000

możesz go obejrzeć strona pierwsza | strona druga

Artykuł "DZIEŃ ZIEMI 2001" pochodzi z Gazety Mazowieckiej nr 5(11.4.2001)

możesz go przeczytać (poniżej) albo obejrzeć

Dzień Ziemi 2001

W niedzielę, 22 kwietnia na Polu Mokotowskim w Warszawie odbędzie się Wielki Finał Obchodów Dnia Ziemi 2001. W trakcie uroczystości odbędzie się m.in. rozstrzygnięcie konkursu proekologicznego. Do finału zakwalifikowały się dwa zespoły teatralne z Gimnazjum Nr 2 z Ożarowa Mazowieckiego. Wystąpią one ze swoimi inscenizacjami ("Boćki" i "Ekolekcja") na scenie ekologów -"Przymierze z przyrodą".

1."Boćki", autorką inscenizacji jest nauczycielka biologii pani Anna Kamecka. Inscenizacja opisuje na podstawie życia bocianów w Polsce wpływ zatrutego środowiska na nasze zdrowie. Wędrówka bocianów do Afryki jest dużym wyzwaniem dla młodych ptaków. Jeszcze większym zostanie ptaków na zimę. W inscenizacji poruszone zostały też sprawy etyki ludzi zatruwających środowisko boćków, a tak naprawdę nasze wspólne - Ziemię.

2. Inscenizacja "Ekolekcja" napisana została przez dwie uczennice z klasy pierwszej gimnazjum- Agatę Bittner i Katarzynę Kowalską, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Janiny Wojtanowicz. Fabuła tej Inscenizacji oparta jest na dialogu kosmitów z uczniami gimnazjum. Akcja rozgrywa się na terenie szkoły. Przez megafon zostaje podane ogłoszenie: -Uwaga! Uwaga! Na boisku szkolnym wylądowali kosmici. Po kilku minutach kosmici wchodzą do jednej z klas. Przybysze z kosmosu zwracają uczniom uwagę, że ziemianie zanieczyszczają swoją planetę: powietrze, wodę, glebę i hałasują. Kosmici udowadniają uczniom, że jeżeli ziemianie nie będą dbali o swoją planetę, to ona zostanie zniszczona.

Oprócz sceny "Przymierze z przyrodą", w konkursie "Ptakiem do Europy" wezmą udział dwie uczennice: Marzena Zasłona z klasy Ia i Kinga Rudzik z klasy Ic. Nagrody ufundowali Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim. Płaci również za autokar wiozący dzieci na Festyn na Polach Mokotowskich w dniu 22 kwietnia 2001 roku. Uczestnicy prac związanych z Dniem Ziemi 2001 otrzymują koszulki. A pracownia biologiczna pomoce naukowe.

Artykuł "Świat natury" pochodzi z Gazety Mazowieckiej nr 5(11.4.2001)

możesz go przeczytać (poniżej) albo obejrzeć

Świat natury

W sobotę, 4 kwietnia 2001 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-plastycznego, ogłoszonego przez pismo "EKO". Napłynęło 300 prac z całej Polski. Jury przyznało dwie l nagrody egzekwo i dwie II nagrody egzekwo. Drugą nagrodę - japoński aparat fotograficzny typu Minolta -zdobyła Agnieszka Biedrzycka, uczennica z klasy Ia Gmmazjum nr 2 z Ożarowa Mazowieckiego za dwuaktową sztukę - "Podróż przez wieki wzdłuż Wisły", napisaną w formie dramatu.

W akcie pierwszym ukazany jest świat flory i fauny nad Wisłą kiedy, była czysta woda i nieskażona ziemia i kwitło życie.

W akcie drugim ukazana jest Wisła w XX wieku. Jej mieszkańcy ryby, raki i żaby, a także i ludzie opowiadają o zanieczyszczeniu ziemi i rzeki.

Ostatnia scena kończy się apelem flory, żeby ludzie żyli ekologicznie.

Artykuł "DZIEŃ ZIEMI 2001" pochodzi z Inforamtora Ożarowskiego nr 79(05/2001)

możesz go przeczytać (poniżej) albo obejrzeć

Dzień Ziemi 2001

Chcemy wszyscy Ziemi czystej i zdrowej. Liczni uczestnicy akcji DZIEŃ ZIEMI 2001 dowiedli, że sprawy naszej planety nie są im obojętne i starają się w ciągu całego roku nie niszczyć swojego otoczenia. Ten apolityczny, radosny, ponadświatopoglądowy, obejmujący już cały świat ruch ekologiczny przynosi trwałe efekty w poprawie stanu ziemi. W naszej gminie, Ożarów Mazowiecki do akcji włączyły się wszystkie szkoły i przedszkola. Bo słowa poety Waldemara Żyszkiewicza niosą prawdę:


"...Nie da się żyć na kredyt! Zasoby surowcowe i energetyczne, rezerwy przestrzeni nie są nieograniczone. My, ludzie początku trzeciego tysiąclecia po Chrystusie nie jesteśmy właścicielami planety zwanej Ziemią. Jej lasy, rzeki, góry i stepy, źródła i oceany, czarnoziemy i pustynne piaski otrzymaliśmy jedynie w dzierżawę. Mamy prawo korzystać z tych zasobów, możemy podziwiać wszelkie ziemskie uroki ale tak, aby ci, którzy przyjdą po nas otrzymali należną im schedę."


Dzień Ziemi 2001 był obchodzony po raz 11 w Polsce, a 31 na świecie. W głównej imprezie wyraźnym charakterze artystyczno-edukacyjnym, które mimo niezbyt sprzyjającej pogody odbyło się 22 kwietnia w Warszawre na Polach Mokotowskich można było zobaczyć następujące prace naszych uczniów:

  1. Ola Pintara prezentowała na stoisku "Ptasie Maski" swoją niebieską fantazyjną impresję ptasiej maseczki balowej.
  2. Wśród wysławionych prac z konkursu "Ptakiem do Europy" był też eksponowany plakat Marzeny Zasłony z IIa przedstawiający gniazdo bociana białego z młodymi o szarych dziobach i nogach.
  3. W gmachu Biblioteki Narodowej przy Alei Niepodległości wystawiona plastyczna praca Eweliny Zawadzkiej z If.
  4. W Bibliotece Narodowe] można było podziwiać trzy rysunki oraz fragment pracy Agnieszki Biedrzyckiej, zdobywczyni II miejsca w ogólnopolskim konkursie "Wzdłuż Wisły".
  5. Najwięcej emocji wśród młodzieży wzbudziły w dniu 22 kwietnia nasze występy na Scenie Ekologów. O godzinie 16 grupa Koła Ekologiczno-Turystycznego grała "Boćki", które napisała pani od biologii Anna Kamecka.
  6. A za godzinę Broniszary II z klas pierwszych prezentowali swoją "Ekolekcję". Tym cenniejsza to praca, gdyż uczennice Agata Bittner i Kasia Kowalska z Ib same wymyśliły, napisały zgrabną, bardzo współczesną i trochę fantastyczną inscenizację, Z dyskretną pomocą polonistki pani Janeczki Wojtanowicz kierowały pracą zespołu i okazały się świetnymi, odpornymi na stresy organizatorkami. Mimo nieobecnego głównego aktora, sztuka wystawiona została potoczyście, lekko i z humorem.

Na konkurs " Przymierze z przyrodą" zgłoszone zostały liczne spektakle z całej Polski. "Uczniowie z Koła Ekologiczno-Turystycznego przy Gimnazjum Nr 1 z Ożarowa Mazowieckiego za prezentacje, oraz niebanalne podejście do spraw zatrucia środowiska w Inscenizacji "Boćki" zajęli w Konkursie "Przymierze z przyrodą" III miejsce!" Nagrodą okazał się radiomagnetofon z odtwarzaczem CD Thompson i książka "Przysłowia są na wszystko".

Za pośrednictwem Państwa pisma pragnę przekazać podziękowania dla wszystkich uczestników i sympatyków akcji, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z Ożarowa i okolic. Władze Gminy, Wydział Ochrony Środowiska nie tylko zachęcały do różnorodnych działań, ale co najważniejsze zadbały o serdeczną atmosferę, oraz sadzonki pięknych, zdrowych drzewek, krzewów oraz pnączy, klematisów na kiermasze przeprowadzone przez szkoły; piękne koszulki z logo gminy "Ożarów Mazowiecki i liczne wartościowe nagrody.

Anna Kamecka

Artykuł "Pierwszy rajd imienia Janusza Kusocińskiego" pochodzi z Inforamtora Ożarowskiego nr 80(06/2001)

możesz go przeczytać (poniżej) albo obejrzeć

Pierwszy rajd imienia Janusza Kusocińskiego

Chcąc uczcić pomięć naszego wielkiego olimpijczyka Janusza Kusocińskiego, który znaczną część życia spędził w Ożarowie Mazowieckim Stowarzyszenie Powiatu Warszawska-Zachodniego zorganizowało rajd rowerowy na trasie Ołtarzew - Palmiry - Ołtarzew. Przy organizacji współpracowali:

  • Polski Komitet Olimpijski
  • Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
  • Starosta i Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Kultury.

Rajd odbył się 27 maja, a na miejsce zbiórki wyznaczono ul. Parkową przy Szkole Podstawowej nr 2. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkową koszulkę.

O godzinie 10.00 zorganizowane grupy młodzieży pod opieką nauczycieli i rodziców udały się na ulicę Kościuszki, by uczestniczyć przy odsłonięciu pamiątkowej tablicy w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się dom rodzinny Janusza Kusocińskiego. Kilka słów do zebranych powiedzieli Przewodniczący Stowarzyszenia Ryszard Lubański i pani Maria Maliszewska, Tablice poświęcił ksiądz Alfred Dyr.

Około godziny 11.00 wyruszyliśmy na trasę. Rajd poprowadził jeden z najznakomitszych kolarzy i trenerów Ryszard Szurkowski. Podróż upływało bardzo spokojnie, bo trasę zabezpieczało Policja i Ochotnicza Straż Pożarna z Ozorowa. Wieńce i kwiaty na cmentarzu w Palmirach, gdzie spoczywa Kusociński, złożyły delegacje kombatantów oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr l w Ożarowie Mazowieckim, w tym czasie Ryszard Szurkowski rozdawał swoje autografy. Później udaliśmy się do Ołtarzewa, gdzie w parku odbył się piknik. Wszyscy uczestnicy rajdu dostali pamiątkowe Certyfikaty uczestnictwo. Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim, zdobyło pamiątkowy puchar. Najliczniej reprezentowaną w rajdzie była SP nr l im Janusza Kusocińskiego i oni otrzymali najcenniejszy puchar.

Gośćmi honorowymi rajdu byli wybitni olimpijczycy, przewodniczący PKOZ - Stefan Paszczyk, kombatanci AK, władze samorządowe.

Relacjonowała uczestniczka rajdu, uczennica II klasy Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim - Marzena Zasłona.

Artykuł "Moja Ziemia mój świat 2001" z pisma EKOświat nr 9/2001

możesz go obejrzeć strona pierwsza | strona druga

Artykuł "Ożarów - idealne miasto?" z pisma EKOświat nr 10/2001

możesz go obejrzeć

Artykuł "Dzień Ziemi 2002" pochodzi z Gazety Mazowieckiej nr 6(27.3.2002)

możesz go obejrzeć

Artykuł "Nasz Dzień Ziemi 2002 w Ożarowie Mazowieckim" pochodzi z Gazety Mazowieckiej nr 8 (26.4.2002)

tu poznasz treść, a tu go obejrzysz (*.jpg 170 kB)

Wzmianka o nas w ogólnopolskim eko-raporcie 2001 (maj 2002)

tu poznasz treść, a tu go obejrzysz (*.jpg 47 kB)