LOGO K.E.T. Ozarow Maz.

SPRZĄTANIE ŚWIATA - RAPORT 2001 (1)

      SPRZĄTANIE ŚWIATA - RAPORT 2001

Kampinoski Park Narodowy. Do akcji zorganizowanej przez Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego włączyły się szkoły z miejscowości sąsiadujących z Parkiem, urzędy gmin, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego i pracownicy firmy kurierskiej DHL Sprzątane były miejsca szczególnie narażone na zaśmiecenie: obrzeża Puszczy, obozowiska, parkingi, szlaki turystyczne i pobocza dróg. W sumie oczyszczono około 1100 ha terenów Parku - zlikwidowano 200 dzikich wysypisk! W akcji uczestniczyło 2 650 wolontariuszy.

Ożarów. Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim podczas akcji przeprowadzili interesującą kampanię. Jej elementami było wyszukanie dzikich wysypisk, edukacja w zakresie unikania zaśmiecania i edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Co ważne, edukacja prowadzona była nie tylko wśród samych uczniów, ale także wśród ich rodziców. Jak czytamy w sprawozdaniu, akcja inwentaryzacji dzikich wysypisk była skutecznym działaniem - większość śmietnisk z terenu Ożarowa, zgłoszonych przez uczestników akcji Wydziałowi Ochrony Środowiska, została uprzątnięta. Uczniowie sporządzali także m.in. ulotki na temat recyklingu i segregacji odpadów. Najlepsze z nich były powielone i rozdawane mieszkańcom Ożarowa. Akcji towarzyszyły także konkursy na pracę literacką (proza, wiersz, utwór sceniczny) na najładniejszą klasę (jednym z kryteriów m. in. było ich "zazielenienie") oraz konkurs fotograficzny.

Więcej z "Raportu 2001" (2) ...