LOGO K.E.T. Ozarow Maz.

SPRZĄTANIE ŚWIATA - RAPORT 2001 (2)

      (fragm. ze str. 5)

"Sprzątanie świata - Polska 2001" odbyło się w typowym terminie - trzeci weekend września. Pewnym utrudnieniem były przeprowadzone w "sprzątaniową" niedzielę wybory parlamentarne. W niektórych miejscowościach akcja odbyła się w formie uproszczonej, bądź nie odbyta się w ogóle ze względu na zaangażowanie szkół w organizację lokali wyborczych.
 
Poza tym nie występowały szczególne utrudnienia organizacyjne. W wielu miejscowościach wyzwaniem był niedostatek możliwości odbioru posegregowanych surowców wtórnych. Akcja przeprowadzona została w sposób bezpieczny. Nie przydarzył się żaden poważny wypadek. Organizatorzy, jak zawsze, szczególną uwagę zwracali na zapewnienie uczestnikom maksimum bezpieczeństwa. Tegoroczna akcja po raz kolejny potwierdziła biegłość lokalnych organizatorów w planowaniu, zarządzaniu i realizacji sprzątań.
 
Zarządzanie akcją, transport uczestników, synchronizacja działań itp. realizowane były dobrze. Sprawność organizacyjna nie dziwi - większość uczestników to wytrawni weterani z dużym doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu "Sprzątania". Stanowi to dobry wzór dla wszystkich nowych uczestników akcji.
 
Organizatorzy zadbali o nagłośnienie działań podejmowanych podczas akcji w prasie, radiu i telewizji. Zwłaszcza ważny byt udział mediów lokalnych i regionalnych, docierających ze szczegółowymi wiadomościami do najbardziej zainteresowanych. Znamy ponad 360 artykułów z lokalnych i regionalnych tytułów prasowych poświęconych lokalnym sprzątaniem. Bardzo dobrze akcja promowana była w mediach ogólnopolskich. Jak w poprzednich latach, Telewizja Polska w Programie '1' prowadziła całodzienne "Studio Sprzątania świata". Do promocji wykorzystane zostały w tym roku również billboardy, piosenka oraz Internet. Dziękujemy wszystkim mediom za propagowanie idei akcji "Sprzątanie świata - Polska". Bezpłatną dystrybucję materiałów do regionalnych koordynatorów zapewniła, jak w roku ubiegłym, firma SPED-POL, której za to serdecznie dziękujemy.
 
Informacje o akcji pochodzą ze sprawozdań nadsyłanych przez uczestników. Są one cennym źródłem i pomocą w naszej pracy. Dziękujemy za wszystkie przysłane sprawozdania, rysunki i zdjęcia, prosimy o ich przysyłanie podczas kolejnych akcji. Będziemy też wdzięczni za uwagi na temat treści naszych wydawnictw: Raportu i Informatora.
 

Więcej z "Raportu 2001" (1)...