LOGO K.E.T. Ozarow Maz.

Park w Ołtarzewie. Pomnik przyrody.