LOGO K.E.T. Ozarow Maz.

Ciekawe miejsca naszej okolicy

      Park w Ołtarzewie

Obecnie (maj 2002) w parku znajduje się Powiatowy Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Uporządkowano dróżki, przystrzyżono trawę i wycięto część krzewów, co zwiększa bezpieczeństwo i estetykę terenu.
 
Jest to park podworski. W pałacyku mieszkał dawniej inżynier Stanisław Kierbedź (żyjący w latach 1810-1899). Jedyny ślad po tej budowli to lekko wzniesiony teren po prawej stronie, niedaleko głównej bramy. Architekt wykupił w okolicy swojej posiadłości ziemię, podzielił na działki i sprzedał po niewielkiej cenie swoim pracownikom i znajomym. Stanisław Kierbedź wsławił się zaprojektowaniem pierwszego żelaznego mostu przez Wisłę w Warszawie, był prezesem wydziału Ministerstwa Komunikacji w Rosji. Będąc w parku na wycieczce z Kołem Ekologiczno-Turystycznym spotkaliśmy wiele ciekawych obiektów przyrodniczych.

Park zielony latem

Już przy głównej bramie, po prawej, rośnie
lipa drobnolistna - pomnik przyrody. Kierując się dalej w lewą stronę na brzegu polany rośnie największy w gminie platan klonolistny i obok niego perukowiec japoński. Drzewostan parku jest prawie w całości liściasty. Są stare piękne aleje: lipowa i grabowa oraz liczne stare pojedyncze drzewa. Niedawno silna wichura (zima 2002) połamała lipy i wiązy oraz zwaliła najstarszy jesion wyniosły rosnący na wschodnim brzegu wielkiego stawu. Był okazałym pomnikiem przyrody. Trzecie pomnikowe drzewo - wiąz szypułkowy rośnie niedaleko przepływającego przez park Kanału Ożarowskiego. Do rzadkich drzew zaliczyć można dwa młode okazy wiązu polnego odmiany korkowej.
 
W parku jest dużo ptaków. W okolicy pięknych białodrzewów założyły kolonię wrony i gawrony. Widzieliśmy młodego drozda, liczne szpaki, kosy, pliszki siwe, całą rodzinę kaczek krzyżówek oraz łyski. Spotkano wcześniej dzięcioła i sowy.
 
Park w Ołtarzewie był początkowo parkiem dworskim. Po spaleniu dworu uległ zaniedbaniu i po II Wojnie Światowej stał s ię parkiem miejskim o charakterze naturalnym z dużą ilością krzewów i młodych drzew samosiejek. Drzewostan liściasty składa się przeważnie z gatunków rodzimych: jesionów, wiązów szypułkowych, lip drobnolistnych, topoli i białodrzewów. Są tylko dwa okazy drzew iglastych: świerka i sosny wejmutki.
 
Park pełni funkcje rekreacyjne, sportowe (jest duże trawiaste boisko do piłki nożnej z bramkami) i wystawiennicze. Na spacery przyjeżdżają rowerzyści. Odbywają się tu cykliczne imprezy: Rajd Rowerowy imienia Janusza Kusocińskiego słynnego polskiego olimpijczyka pochodzącego z Ołtarzewa. Biegi przełajowe w parku są stałym punktem w corocznych imprezach sportowych młodzieży szkolnej. W ubiegłym roku dużym powodzeniem cieszył się festyn na powitanie lata. Pokazy walk rycerskich były świetne, towarzyszyły im różnorodne zabawy sprawnościowe i turnieje.
 
W niedzielę 26 maja 2002r. znów można będzie pokibicować finałom III Powiatowych Biegów Przełajowych, obejrzeć prace malarskie nadesłane na konkurs plastyczny: "Zabytki Powiatu Warszawskiego Zachodniego". Ruszy na trasę do Palmir II Rajd Rowerowy.

Park smutny jesieniš

Więcej o parku ...