LOGO K.E.T. Ozarow Maz.

SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2002 (2)

      Informator Fundacji "Nasza Ziemia"


Informator, to publikacja wydawana przez Fundację Nasza Ziemia, a finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okładkę wydania z września 2002 roku zdobi grafika opisana następująco: "Dziękujemy panu Piotrowi Garlickiemu za bezpłatne udostępnienie grafiki na plakat i inne materiały akcji ...". Na stronach Informatora widnieje również klauzula: "KOPIOWANIE i ROZPOWSZECHNIANIE części lub całości Informatora MILE WIDZIANE z podaniem źródła". Internetowe wydanie Informatora znajdziesz tu:
www.naszaziemia.pl/infor2002.html


Informator 2002 - strona 10.
Recykling: to się nam opłaca! Wskazówki dla organizatorów akcji.

Recykling to, najprościej mówiąc, zawracanie surowców wtórnych zawartych w odpadach z drogi na wysypisko i kierowanie ich do dalszego przerobu. Dzięki recyklingowi oszczędzamy surowce naturalne i energię. Nie tworzymy wysypisk. Ograniczamy zużycie środowiska. To z kolei przekłada się na zaoszczędzone pieniądze: te "małe", domowe, zaoszczędzone dzięki selektywnej zbiórce i te "duże", przemysłowe, zaoszczędzone na kosztach wydobycia, transportu i przetworzenia surowców naturalnych, a także oszczędności w skali państw, kontynentów i całego świata.

W tym roku zachęcamy do stosowania recyklingu w Waszych miejscowościach, szkołach, miejscach pracy i domach. Jest to proste. Podstawowe działania recyklingowe to selektywna zbiórka odpadów, wielokrotne wykorzystywanie produktów i opakowań, używanie towarów z recyklingu. Bardzo ważne jest także świadome ograniczanie ilości wytwarzanych przez nas odpadów. Proponujemy, aby na tych zagadnieniach skupione były Wasze działania.

  Komitet organizacyjny.   Aby sprawnie zorganizować i przeprowadzić akcję, powołajmy społeczny komitet organizacyjny, który:

  1. opracuje szczegółowy program akcji,
  2. określi zakres, rodzaj i zasięg planowanych prac,
  3. nawiąże współpracę z lokalnymi władzami,
   służbami komunalnymi i mediami,
  4. zadba o bezpieczeństwo uczestników,
  5. podsumuje wyniki akcji,
  6. prześle sprawozdanie do Fundacji Nasza Ziemia.

  Finansowanie akcji.   Fundusze na przeprowadzenie akcji powinny pochodzić ze źródeł lokalnych. Można np. zwrócić się do Gminnych, Powiatowych lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do lokalnych firm. Pamiętajmy też o tym, że nieraz zamiast pieniędzy lepiej i łatwiej pozyskać pomoc rzeczową lub usługi.

  Informacja i media.   Zadbajmy, aby do szkół, sklepów, kin, urzędów i innych miejsc publicznych trafily plakaty i ulotki o akcji. W informowaniu bardzo pomoże współpraca z lokalna gazeta, radiem czy telewizja.

  Wywóz i utylizacja śmieci.   Zebrane śmieci nie mogą zostać na miejscach zbiórki po zakończeniu akcji. Sterta śmieci zalegajacych lub, co gorsza, porozrzucanych, jest zaprzeczeniem idei akcji i może mieć niekorzystne skutki dla środowiska. Aby zaradzić takiej sytuacji, niezbędna jest sprawna współpraca ze służbami komunalnymi. Zbierane odpady segregujmy i oddajmy do recyklingu.

  Służby specjalne.   Trzeba zawiadomić o planowanej akcji policję, straż miejską, straż pożarną, służbę zdrowia. Służby te chętnie biorą udział w akcji, czuwając nad bezpieczeństwem uczestników i pomagając im.

  Bezpieczeństwo.   Uczestnicy, a szczególnie dzieci i młodzież, muszą mieć zapewnioną odpowiednią opiekę. Każdy musi też wiedzieć, że nie wolno dotykać wyrzuconych strzykawek, środków medycznych, materiałów opatrunkowych, prezerwatyw ani innych niebezpiecznych przedmiotów. Szczególna ostrożność trzeba zachować podczas sprzątania terenów przylegających do szlaków komunikacyjnych.

Powrót