logo naszego koła

Rok 2002

INDEX                        

¤   KOŁO EKOLOGICZNO-TURYSTYCZNE. ROK 2002   ¤

== listopad 2002

^ LISTA ^  

== wrzesień 2002
 • Ledwie rozpoczął się rok szkolny, a tu już za nami 3 tygodnie i kolejna IX, Akcja Sprzątania Świata, 2002.
  Młodzież naszego Gimnazjum podjęła wyzwanie po raz kolejny. Znaleźliśmy się pośród blisko 40 milionowej rzeszy ludzi, którym nie jest obojętny los naszego ani przyszłych pokoleń.


 • Apel szkolny podsumowujący naszą Akcję. Plan:
  1. Przywitanie gości, nauczycieli, uczniów gimnazjum.
  2. Trochę o segregacji i Sprzątaniu Świata w myśl tegorocznego hasła "RECYKLING, to nam się opłaca".
  3. Występy uczniów: najlepsze haiku, limeryki, fraszki, wiersze ...
  4. Inscenizacja Magdy Podgórskiej z klasy III-g w wykonaniu gimnazjalistów z klas trzecich.
  5. Piosenki chóru p. Cichala.
  6. Wyniki konkursów:
   • na najładniejszą klasę,
   • na ulotkę informacyjną,
   • poetyckiego (nasze wiersze),
   • plastycznego (plakat i rysunki),
   • na plan zagospodarowania terenu wokół szkoły,
   • na reportaże fotograficzne dokumentujące piękno i ... brzydotę naszej gminy.

 • Czekamy na nasze "Pocztówki z Mazowsza". Zgłosiły się:
  3 zespoły z klasy   I = 2 osoby + 2 osoby + 3 osoby
  2 zespoły z klasy  II = 2 osoby + 4 osoby
  1  zespół z klasy III = 4 osoby
  Więcej o Akcji, a także tym ciekawym konkursie (do 10-X) z ciekawymi nagrodami, znajdziesz tutaj

^ LISTA ^  

== maj 2002
 • W ogólnopolskim Raporcie z Akcji Sprzątania Świata 2001 opublikowanym przez Fundację Nasza Ziemia wśród 10 szkół z województwa mazowieckiego opisano działania uczniów naszego Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim.
 • Nowa stronka o parku w Ołtarzewie
 • Park Kampinoski bliżej ... W ekologicznym konkursie, który
  został zorganizowany przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, zespół uczniów pod opieką Anny Kameckiej z Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim zdobył zaszczytne pierwsze miejsce. Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej uczniów oraz rozpropagowanie idei ochrony przyrody i działań proekologicznych wśród lokalnej społeczności. Zespół gimnazjalistów składał się z Agaty Bittner, Kasi Kowalskiej, Michała Gontkiewicza, Magdy Basiak i Kasi Wawrzak. Młodzież w swej pracy o Puszczy Kampinoskiej wykazała się wiedzą z informatyki, ekologii i sozologii oraz dużą pracowitością. Umiejętnie wykorzystała w swojej pracy najnowszą technikę. Wykonali pracę multimedialną. Oddali CD, na którym nagrali swoją wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej, zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski, opisali florę i faunę Parku. Nagranie zawierało też fragmenty spektaklu ,,Ekstra-Zwierzaka 2002", które uczniowie Koła Ekologiczno-Turystycznego wystawiło na tegoroczny Dzień Ziemi. Dokumentacja fotograficzna wycieczek i inscenizacji granej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz w Warszawie w Domu Kultury Rakowiec wykonana przez Kasię Wawrzak i innych członków zespołu została dołączona do pracy konkursowej. Nagrodą za pierwsze miejsce są rowery, które uczniowie otrzymają 29 maja w Zespole Szkół w Błoniu. Cieszymy się, że zauważono oryginalność ujęcia tematu i doceniono nowe spojrzenie na zwierzęta Kampinoskiego Parku Narodowego.

^ LISTA ^  

== kwiecień 2002

^ LISTA ^  

== marzec 2002
 • W dniu 3-go marca b.r. odbyła się bardzo ciekawa wycieczka do Macierzysza, Duchnic, Pilaszkowa, Wolicy oraz Gołaszewa. Naszym przewodnikiem był pan Zdzisław Lewandowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska naszej gminy. Więcej możesz przeczytać w Gazecie Mazowieckiej z marca 2002 roku.

^ LISTA ^  

== luty 2002
 • Gimnazjaliści z drugich klas oddali bardzo ciekawe prace o ekologicznej gminie. Opisali historię naszego miasta, jego problemy i sukcesy. Najciekawsze prace umieścimy na naszej witrynie już niedługo.

^ LISTA ^